Alternative flash content

Requirements

«Να είσαι ο εαυτός που πραγματικά είσαι»: αυτό, γράφει ο C. Rogers, ξέρω πολύ καλά ότι ακούγεται τόσο απλό που μοιάζει εξωπραγματικό, παράλογο. Αν π. χ. αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας πιο άμεσης, φιλικής, στενής σχέσης με την εμπειρία του εαυτού μας, δεν είναι κάτι που πετυχαίνεται εύκολα. Πολλές φορές μπορεί ένας άνθρωπος, αν αντιληφθεί ότι αρχίζει να έχει αυτή τη σχέση, αρχικά να την αρνηθεί γιατί δεν την γνωρίζει, του είναι ξένη. Μόνο όταν βιώσει μια τέτοια άγνωστη και μη αποδεκτή πλευρά του εαυτού του μέσα σε ένα κλίμα αποδοχής και θετικής αναγνώρισης, είναι σε θέση να την δεχτεί σαν ένα κομμάτι του εαυτού του.

Στην ατομική ψυχοθεραπεία, με την υποστηρικτική στάση του συμβούλου-ψυχοθεραπευτή, μας δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουμε, να επεξεργαστούμε, να καταλάβουμε καλύτερα τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις συμπεριφορές μας.

Γνωρίζουμε καλύτερα και ερχόμαστε πιο κοντά στον εαυτό μας και στις βαθύτερες ανάγκες, επιθυμίες και δυνατότητες του. Διερευνούμε έτσι και επεξεργαζόμαστε τον καλύτερο για μας τρόπο να αντεπεξέλθουμε σε δύσκολες καταστάσεις και να αναπτυχθούμε προσωπικά.
Ο σκοπός είναι, μαζί με τον σύμβουλο-ψυχοθεραπευτή να κατανοήσουμε την ζωτική δύναμη και τάση για ανάπτυξη που υπάρχει –κρυμμένη πολλές φορές- κάτω από τις δυσκολίες, το πρόβλημα, την κατάσταση κρίσης, να την απελευθερώσουμε και να την ενεργοποιήσουμε.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο είναι να υπάρχει ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, αποδοχής και κατανόησης, μια ζεστή και αυθεντική σχέση με τον ψυχοθεραπευτή-σύμβουλο αλλά και η επιθυμία και η ετοιμότητα του πελάτη για αλλαγή.

Γιατί και για ποιον;

Ψυχικές διαταραχές και καταστάσεις κρίσης εκδηλώνονται με πολλές διαφορετικές συμπτωματολογίες ή προβληματισμούς:

  • σαν συναισθηματικά συμπτώματα, π.χ. φόβος, άγχος, μελαγχολία, αρνητική διάθεση, θλίψη, απόγνωση
  • σαν αρνητική εικόνα του εαυτού π.χ. αίσθηση ανεπάρκειας, έλλειψη αυτοεκτίμησης και ταυτότητας («ποιος είμαι»)
  • σαν διαταραχές της συμπεριφοράς π.χ. ψυχαναγκαστικές συμπεριφορές, διατροφικές διαταραχές, έλλειψη αυτοελέγχου
  • σαν εξαρτημένη συμπεριφορά π.χ. κατάχρηση αλκοόλ, ναρκωτικών, φαρμάκων ή άλλες εξαρτήσεις
  • σαν διαταραχές σωματικών λειτουργιών π.χ. μη οργανικής φύσεως διαταραχές του ύπνου, της σεξουαλικής λειτουργίας
  • σαν σωματικές ενοχλήσεις και παθήσεις σε διάφορα όργανα π.χ. το καρδιαγγειακό σύστημα, το πεπτικό σύστημα, πόνοι
  • σαν διαταραχές της γνωστικής-νοητικής λειτουργίας π.χ. δυσκολία συγκέντρωσης, εξασθένηση της μνήμης, επαναλαμβανόμενες σκέψεις, δυσκολία στη λήψη αποφάσεων
  • σαν προβλήματα στις σχέσεις με τους άλλους π.χ. συγκρούσεις, επαναλαμβανόμενες κρίσεις και χωρισμοί, απομόνωση
  • σαν υπαρξιακή κρίση, αναζήτηση νοήματος, ανάγκη για αλλαγή

Συχνά βιώνει κανείς περισσότερα από τα παραπάνω συμπτώματα ταυτόχρονα.
Σε μια τέτοια κατάσταση είναι δύσκολο για έναν άνθρωπο να αξιολογήσει και να καταλάβει τι ακριβώς του συμβαίνει και γιατί.
Όταν κάποιος αισθάνεται ότι πια δεν «τα βγάζει πέρα» μόνος του με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και ότι οι ως τότε γνώριμοι τρόποι δεν τον βοηθούν να νιώσει καλύτερα ή όταν αισθάνεται ότι θέλει να προχωρήσει αλλά δεν ξέρει πώς και προς τα πού, τότε αυτή είναι η στιγμή να ζητήσει στήριξη και βοήθεια.